It's Happened to be Vietnam

i'm a young man who happened to live my 20s in Vietnam.

There're about 88 millions people living in Vietnam, and i do believe that, everybody has at least one lovely story that makes they proud of talking about. So there's no way i could make a suck blog after hearing all those lovely stories :)

I dedicated this page to the one and only amazing Vietnam, to all the nicest people on earth and all the crazy traffic photo that tourisms take :)

For Facebook users, follow me at www.facebook.com/itshappenedtobeVietNam
Bác Thông Nì và vợ.Cả hai học chung với nhau trong 16 năm tại Trung Quốc trong một lớp đào tạo cán bộ ngày trước tại miền Bắc, nhưng chưa bao giờ biết nhau. Lần gặp đầu tiên là khi về lại địa phương, Đông Giang, khi đất nước giải phóng. Bác trai biết mình sẽ phải cưới người con gái này mà không ai khác. Được đào tạo khắc nghiệt trong môi trường quân đội, đánh giặc thì giỏi nhưng lại rất nhát gái, cách gần nhất với sự lãng mạn mà một cán bộ an ninh có thể thể hiện ra được là hằng ngày đến cơ quan bác gái. Ngồi trước mặt. Không nói một câu nào. Trong 4 năm.- Vậy đâu là khoảnh khắc thấy từ làm phiền, chuyển sang yêu để quyết định cưới bác trai?- Có một lần bác thấy quá chán ông này, nên bảo đồng nghiệp bác có hẹn với bạn trai khác rồi. Mà thực ra là đâu có ai đâu. Đứng nấp ở trong phòng và thấy cặp mắt của ổng buồn lắm. Ba ngày sau đó ổng giận không tới ngồi nữa. Lúc đó bác mới thấy nhớ.- Vậy làm sao hai bác làm lành?- Tới ngày thứ tư ổng tới lại (cười lớn)Không Có Gì Quý - Even Just For One Day

Bác Thông Nì và vợ.
Cả hai học chung với nhau trong 16 năm tại Trung Quốc trong một lớp đào tạo cán bộ ngày trước tại miền Bắc, nhưng chưa bao giờ biết nhau. Lần gặp đầu tiên là khi về lại địa phương, Đông Giang, khi đất nước giải phóng. Bác trai biết mình sẽ phải cưới người con gái này mà không ai khác. Được đào tạo khắc nghiệt trong môi trường quân đội, đánh giặc thì giỏi nhưng lại rất nhát gái, cách gần nhất với sự lãng mạn mà một cán bộ an ninh có thể thể hiện ra được là hằng ngày đến cơ quan bác gái. Ngồi trước mặt. Không nói một câu nào. Trong 4 năm.

- Vậy đâu là khoảnh khắc thấy từ làm phiền, chuyển sang yêu để quyết định cưới bác trai?
- Có một lần bác thấy quá chán ông này, nên bảo đồng nghiệp bác có hẹn với bạn trai khác rồi. Mà thực ra là đâu có ai đâu. Đứng nấp ở trong phòng và thấy cặp mắt của ổng buồn lắm. Ba ngày sau đó ổng giận không tới ngồi nữa. Lúc đó bác mới thấy nhớ.
- Vậy làm sao hai bác làm lành?
- Tới ngày thứ tư ổng tới lại (cười lớn)

Không Có Gì Quý - Even Just For One Day

  1. thuoc-la-djarum reblogged this from itshappenedtobevietnam
  2. angelesnovak reblogged this from itshappenedtobevietnam
  3. abnormalpi reblogged this from sylniabab
  4. sylniabab reblogged this from itshappenedtobevietnam
  5. find-me-darling reblogged this from itshappenedtobevietnam
  6. ttmnhi reblogged this from itshappenedtobevietnam and added:
    :)
  7. dreamaway-and-unconscious reblogged this from itshappenedtobevietnam
  8. kriseu-ssi reblogged this from itshappenedtobevietnam